Κυ. Ιούλ 25th, 2021

Νέες συνθήκες για τη μεταφορά τεχνολογίας – Έρχεται νόμος για τα spin off

Του Κώστα Κετσιετζή

Μέσα στους επόμενους μήνες πρόκειται να μπει σε διαβούλευση ο νέος νόμος για τους Τεχνοβλαστούς (Spin-off), δηλαδή τις εταιρείες που αξιοποιούν εμπορικά τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας από τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα. 

“Έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο σχέδιο και πιστεύω πως μέσα στους επόμενους μήνες θα μπορούμε να βγάλουμε σε δημόσια διαβούλευση το νέο θεσμικό πλαίσιο”, δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρίστος Δήμας από το φόρουμ των Δελφών συμπληρώνοντας ότι στόχος είναι να γίνει πιο εύκολη η ίδρυση, λειτουργία και ακόμη και η παύση των συγκεκριμένων εταιρειών. 

Η αλλαγή του θεσμικού πλαίσιο αποτελεί κομβικό βήμα για την ισχυρότερη σύνδεση της έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα που αποτελεί βασικό στόχο της κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αναμένεται δε να βοηθήσει στην αύξηση των δαπανών για έρευνα και καινοτομία στη χώρα μας, με στόχο να πλησιάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 3% του ΑΕΠ. 

Το στοίχημα, σύμφωνα με τον κ. Δήμα είναι να αυξηθούν οι ιδιωτικές δαπάνες στην έρευνα και ανάπτυξη και στο πλαίσιο αυτό έχει γίνει μια σειρά από κινήσεις το προηγούμενο διάστημα: Από την αύξηση των υπεραποσβέσεων των δαπανών R&D στις επιχειρήσεις, έως και την εξαίρεση των ερευνητών από το ενιαίο μισθολόγιο. 

Στήριξη των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας 

Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες προκηρύχθηκε η πρώτη από τις δύο προσκλήσεις οι οποίες προορίζονται για να στηρίξουν τη δημιουργία και ανάπτυξη Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας από Ερευνητικά Κέντρα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο -πλην μερικών εξαιρέσεων- η χώρα μας υστερεί σημαντικά.

Ο σκοπός της Πρόσκλησης είναι να αναπτυχθούν οι απαραίτητες δομές, οι διαδικασίες και οι ανθρώπινοι πόροι που θα υποστηρίζουν τη Μεταφορά Τεχνολογίας σε Ερευνητικούς φορείς και ΑΕΙ στα οποία δεν λειτουργεί Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για πάνω από ένα χρόνο ή/και δεν έχουν εγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Ο Άξονας Β ο οποίος θα προκηρυχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, αφορά στα πιο ώριμα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας και τους επιτρέπει την ταχύτερη ανάπτυξή τους, αλλά  και τον συνδυασμό “δυνάμεων” μεταξύ τους, καθώς και τη στήριξη Γραφείων του Άξονα Α εν είδει “δικτύων συνεργασίας”.

Η συνολική χρηματοδότηση της ωρίμανσης και ανάπτυξης του οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας φτάνει τα 15 εκατ. ευρώ προερχόμενη από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

kostaskets@capital.gr